Projecten overig

VENRAYENRAY 

Ontwerp Gemeentehuis Venray: Het bestaande gebouw is oorspronkelijk gebouwd als klooster en in de jaren zeventig verbouwd tot gemeentehuis. Het gebouw heeft de status van gemeentelijk monument maar kent een groot aantal technische en functionele gebreken.

 

TD EINDHOVEN

Inzending architectenselectie: Doordat de gemeente Eindhoven zijn medewerkers en diensten erg verspreidt had over de stad, werd een architectenselectie uitgeschreven voor het renoveren en optimaliseren van het TD gebouw waarin alle verschillende diensten van de gemeente gehuisvest moesten worden.

 

KLEIWEG GOUDA

Het project bestaat uit onder meer het dicht bouwen van een passage die volgens Redevco niet meer naar behoren functioneert. Daarnaast zullen de gevels aan de Kleiweg volledig worden ver­nieuwd, in een nieuwe en traditionele architectuurstijl passend bij de Kleiweg.

 

MOD

inzending ontwerpprijsvraag van Satelliet Meubelen voor een nieuw barconcept.

 

CREMATORIUMREMATORIUM 

Afstudeeropdracht Academie van Bouwkunst Amsterdam: Mijn afstudeeronderwerp is een crematorium. Maar geen ‘gewoon’ crematorium….een crematorium nieuwe stijl. Want als je naar de bestaande crematoria kijkt dan lijkt het net een machine…..alles is op tijd gebaseerd.

 

SUPER RED GOOD GREEN

Het Groene Hart wordt gekenmerkt door zijn weidsheid en gevarieerde subtiele landschappelijke karakteristieken. Deze staan onder druk van de hedendaagse planologische methodiek van vlekvormige ontwikkelingen aan de randen van bestaande kernen. Door deelopgaven aan een lijnvormig element te koppelen, kunnen verschillende landschappelijke karakteristieken worden hersteld en ontwikkeld en het landschap beter toegankelijk worden gemaakt.