VENRAY

Het bestaande gebouw is oorspronkelijk gebouwd als klooster en in de jaren zeventig verbouwd tot gemeentehuis. Het gebouw heeft de status van gemeentelijk monument maar kent een groot aantal technische en functionele gebreken. Een aantal jaar geleden is de publiekshal vernieuwd maar op de kantoorafdelingen kampt het gebouw met bouwfysische en installatietechnische problemen. Het ge­bouw is op dit moment te klein voor de gegroeide organisatie en functioneert niet zoals dat bij een moderne gemeentelijke organisatie past.

 

In een intensief traject met vertegenwoordigers van de gebruikers wordt er gewerkt aan het ont­werp van de vernieuwbouw. Er zijn thematische workshops georganiseerd met vertegenwoordigers uit de organisatie over politiek en bestuur, publieke dienstverlening, facilitaire zaken en het kantoor­concept gesproken. In de workshops is het functioneren van het bestaande gebouw aan de orde ge­weest en zijn ruimtelijke verbanden gelegd tussen programmaonderdelen. Ook zijn er verschillende ruimtelijke modellen gepresenteerd en geëvalueerd voor de structuur en van het gebouw.

Voor de vernieuwbouw zijn een aantal ambities geformuleerd. Zo krijgt het gemeentehuis in haar nieuwe vorm een belangrijke rol als ‘forum in de stad’. Burger, overheid en raad ontmoeten elkaar in en om het gebouw. Het gemeentehuis wordt sterk verbonden met de stad en ruimten zijn toegankelijk voor het publiek.

Dienstverlening in partnerschap staat centraal. De klant wordt ontvangen op een manier die bij hem past. Er is een duidelijk verschil tussen standaard vragen en meer complexe informatievoorziening. Zowel intern als extern staan afstemming en ontmoeting centraal. Er komt een leescafé in de hal; het restaurant/grand café is voor iedereen toegankelijk. Het gebouw wordt geschikt gemaakt voor bijzondere evenementen. De voormalige kapel wordt multifunctioneel opnieuw de centrale ontmoe­tingsplek in het gebouw: als raadszaal, als restaurant/café en als burgerzaal.

Bij het vernieuwde gebouw past ook een vernieuwde manier van werken. Samen met YNNO zijn de nieuwe concepten van werken ontwikkeld waar integraliteit, samenwerken en ontmoeten centraal staan. Deze concepten maken het mogelijk de gegroeide organisatie hoogwaardig en eigentijds bin­nen de huidige schil te huisvesten.

 

Het gehele interieur maakt onderdeel uit van de renovatie. Zo is de kantoorinrichting in verschillende workshops en overleggen met de gebruiker bepaald. In het gehele proces is de eindgebruiker meege­nomen in het proces. Zo is het interieur een ‘maatpak’ dat voldoet aan de wensen van de gebruiker. Dit is de reden dat er veel maatwerk in het gemeentehuis staat, zoals de receptiebalie, de wacht­ruimte, de leestafel met internetplekken, de informatiebalie, de servicebalie, de pantry’s en het gehele verrijdbare uitgiftemeubel t.b.v. het flexibele werkrestaurant.


DATA

Ontwerp: Soeters Van Eldonk architecten

Ontwerpteam: J. van Eldonk en D. Leenders

Visualisaties: Daniël Leenders

Omschrijving: Ontwerp gemeentehuis Venray

Locatie: Raadhuisstraat, Venray

Opdrachtgever: Gemeente Venray

Status: medio november 2012 gereed