Wat kunnen wij u bieden?

U kunt bij ons terecht voor de wat kleinere projecten als tegelwerk in een badkamer of toilet, maar ook voor de grotere projecten als het ontwerpen van een villa of hotel. En alles hier tussenin. Ook voor projecten buiten Nederland kunt u ons inzetten.

 

De gedachte dat een verbouwing altijd duurder is en later klaar is dan gepland, weerleggen wij. Met onze jarenlange ervaring in het ontwerp- en uitvoeringsproces houden wij de planning, het budget en de uitvoering zeer nauwlettend in de gaten. Wij stellen samen met u en de uitvoerende partijen een haalbare planning op, die door ons op de voet gevolgd wordt. Bij ons staat voorop dat wij u gedurende het gehele proces aan de hand nemen en laten meebeslissen en meekijken bij onze werkzaamheden. U zit in ons team!

 

U kunt 6to9DESIGN benaderen voor onderstaande bouwexpertise:

 

DESIGN

- Ontwerp (interieur / exterieur/ stedenbouw)

- Bouwkundige tekeningen

- Tekenwerk voor bouw-, monumenten-, sloop- en omgevingsvergunningen.

 

BOUW

- (Ver-)bouwbegeleiding / bouwprojectcoördinatie *

- Begeleiding splitsingstrajecten.

 

ADVIES

- Interieuradvies (inrichting, styling, afwerking)

- (Ver-)bouwontwerp advies

- Visualisaties / impressies voor verkoop of ontwikkeling (schetsmatig, realistisch).

 

COMMUNICATIE

- Scherpe onderhandeling met uitvoerende partijen

- Planning- en budgetbewaking

- Selectie van en contractvorming met uitvoerende partijen

- Aanvragen van bouw-, monumenten-, sloop- en omgevingsvergunningen.

 

* Ook tijdens de uitvoering is 6to9design graag uw adviseur en kunnen wij voor u de bouw begeleiden. Dit houdt in dat wij de controlerende taken op ons nemen, zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken of hier zelf bovenop hoeft te zitten. Dit scheelt u veel tijd en onnodige zorg.

 

De werkzaamheden die wij dan op ons nemen zijn:

- Voortgangscontrole tijdens de uitvoering

- Kwaliteitscontrole

- Budgetbewaking

- Advies met betrekking tot wijzigingen in het bouwproces

- Advies over materiaalkeuze en afwerking

- Advies over detaillering

- Communicatie met gemeente, uitvoerende partijen en eventuele andere partijen.

Hoe verloopt een ontwerpproces nou precies?

 

  1. Samen inventariseren we uw wensen en eisen.
  2. Daarna gaan we kijken of deze wensen en eisen haalbaar zijn binnen de gegeven planning en het budget.
  3. Dan maken we een haalbaar plan waarna we u een ontwerpvoorstel doen.
  4. Aan de hand van dit voorstel kunt u uw opmerkingen, aanvullingen of wijzigingen aangeven en nadat wij deze in het voorstel hebben verwerkt, ontstaat een voorlopig ontwerp inclusief een globaal idee van de te gebruiken materialen.
  5. Na goedkeuring van dit voorlopige ontwerp maken wij het definitieve ontwerp. Deze tekeningen zijn precies en technisch gedetailleerd en kunnen gebruikt worden voor de bouwaanvraag. Het definitieve ontwerp kan ook dienen als contractstuk of rekenstuk voor een uitvoerende partij.